Τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ της κατεύθυνσης των Χημικών  Μηχανικών  θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Δευτέρα 17-01-2022 στην αίθουσα του σχεδιαστηρίου
•    ώρα 13.00 έως 15.00  (Α Τμήμα) και
•    ώρα 15.00 έως  17.00 (Β Τμήμα)

Μετά το τέλος  της  εξέτασης στο  σχεδιαστήριο  θα  μεταβούμε  στο  κτίριο  της  οδού  Μπακόλα  και  στην αίθουσα  των  Η/Υ  όπου θα  πραγματοποιηθεί  η  εξέταση  στο AUTOCAD  από  τις  17.15  έως  τις  20.30.

Για το εργαστήριο του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ