Σεμινάρια ακαδημαϊκής γραφής – ανάγνωσης – σχεδιασμού ακαδημαϊκών κειμένων

Από τη Δευτέρα 17-01-2022 στις 19:00 και -σχεδόν- κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εμπεριέχεται στο ακόλουθο link

http://mech.uowm.gr/2022/01/12/academic_writing/

θα πραγματοποιούνται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών σεμινάρια ακαδημαϊκής γραφής. Πρόκειται για κύκλο σεμιναριακών μαθήματων/webinars σχετικά με τη γραφή, την ανάγνωση και τον σχεδιασμό ακαδημαϊκών – επιστημονικών κειμένων. Τα μαθήματα διατίθενται δωρεάν και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και οι φοιτητές Χημικοί Μηχανικοί.