Παράταση υποβολής Περιλήψεων για το 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

Η Οργανωτική Επιτροπή του 13ου Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (ΠΕΣΧΜ) προτείνει να δοθεί μια εκτεταμένη παράταση στην ανάρτηση των περιλήψεων για το συνέδριο, έτσι ώστε όλοι οι σύνεδροι “να ζυγίσουν” από μόνοι τους τα υγειονομικά δεδομένα της πανδημίας και να αποφασίσει ο καθένας αν θέλει να έλθει τον Ιούνιο (2-4) για την δια ζώσης παρουσίαση ή/και παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου. Έτσι προτείνουμε το εξής πρόγραμμα για την υποβολή περιλήψεων και των τελικών εργασιών.

Υποβολή Περιλήψεων: 13 Φεβρουαρίου 2022

Κρίση και κατάταξη εργασιών σε θεματικές περιοχές: 28 Φεβρουαρίου 2022

Υποβολή τελικών εργασιών (6-σέλιδο template): 1η Απριλίου 2022

Early fees: 1η Απριλίου 2022

Συνέδριο: 2-4 Ιουνίου 2022