Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

ΤΧΜ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαδικασία ελέγχου και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στη δια ζώσης εκπαίδευση:

Διαδικασία ελέγχου και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στη δια ζώσης εκπαίδευση