Συνάντηση φοιτητών 3ου έτους για ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών στις 20-05-2021

Οι φοιτητές Χημικοί Μηχανικοί 3ου έτους καλούνται στη διαδικτυακή συνάντηση που θα γίνει με τον Πρόεδρο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Η παρουσία είναι απαραίτηση.

Η συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη, 20-05-2021 και ώρα 10:30, μέσω της πλατφόρμας ZOOM

https://zoom.us/my/uowm.g.chemeng