Τμήμα Χημικών Μηχανικών: Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγχουν τακτικά το πρόγραμμα για τυχόν αλλαγές.

ΤΧΜ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023