Τμήμα Χημικών Μηχανικών: πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ_ΤΧΜ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.

Τα μαθήματα με αστερίσκο θα εξεταστούν σε συνεννόηση με το διδάσκοντα/τη διδάσκουσα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν το πρόγραμμα για τυχόν αλλαγές.