Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών 2022-2023

Επισυνάπτονται α) η Πρόσκληση για την τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και β) Το σχετικό Πρόγραμμα:

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ