Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 81096/Ζ1/01-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό.

Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό