Εμμανουήλ Σουλιώτης

Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Εμμανουήλ

Ειδικότητα/Θέση: Φυσικός/Διδάσκων -Μέλος ΔΕΠ (Αναπληρωτής Καθηγητής υπό διορισμό, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΠΔΜ)

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Εμμανουήλ Σουλιώτης είναι Διδάσκων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ με γνωστικό αντικείμενο: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων.

Είναι πτυχιούχος Φυσικός (1996) του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την αποφοίτηση του συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στην επιστήμη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (1999 και 2003, Πανεπιστήμιο Πατρών). Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Καθηγητής της Επώνυμης Έδρας ΔΕΗ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2013-2017).

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με έμφαση στην Ηλιακή Ενέργεια και στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων. Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε 40 και πλέον άρθρα σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε πλέον των 70 άρθρων σε πρακτικά διεθνών & εθνικών επιστημονικών συνεδρίων (>1200 ετεροαναφορές, h-index = 20). Είναι μέλος του editorial board του διεθνούς περιοδικού Renewable Energy και executive member του Hellenic Association for Energy Economics (HAEE).

Δημοσιεύσεις 2013-2018 (έως πέντε)

 1. “Experimental study and Life Cycle Assessment (LCA) of Hybrid Photovoltaic/Thermal (PV/T) solar systems for domestic applications”, Souliotis, N. Arnaoutakis, G. Panaras, A. Kavga, S. Papaefthimiou. Renewable Energy, 126, 708-723, (2018).
 2. “Solar water heating for social housing: Energy analysis and life cycle assessment”, Souliotis, G. Panaras, P. A. Fokaides, S. Papaefthimiou, S. A. Kalogirou. Energy and Buildings, 169, 157-171, (2018).
 3. “Environmental and nanomechanical testing of an alternative polymer nanocomposite greenhouse covering material”, A. Kavga, Souliotis, E. P. Koumoulos, P. A. Fokaides, C. A. Charitidis. Solar Energy, 159, 1-9, (2018).
 4. “Integrated collector storage solar water heater under partial vacuum”, Souliotis, S. Papaefthimiou, Y. G. Caouris, A. Zacharopoulos, P. Quinlan, M. Smyth. Energy, 139, 991-1002, (2017).
 5. “Greenhouse performance results for roof installed photovoltaics”, G. Trypanagnostopoulos, A. Kavga, Μ. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos. Renewable Energy, 111, 724-731, (2017).

Ερευνητικά Προγράμματα 2014-2019 (έως πέντε)

 1. “Τεχνολογίες Παρακολούθησης σε Πραγματικό Χρόνο Περιβαλλοντικών Παραμέτρων σε Λιμένες και Διαδικασίες Υλοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης“, ΕΛΚΕ, 2015, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 2. “Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS)”. Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια δράσης του European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, COST Action: TUM 1205, (2013-2017). MC Member (Management Committee Member) Investigation of new applications for innovative BISTS.
 3. “Ανάπτυξη, μελέτη, παραγωγή και περιβαλλοντική ανάλυση προηγμένων ηλιακών θερμικών συλλεκτών και συστημάτων αποθήκευσης θερμότητας με χρήση κενού και υλικών αλλαγής φάσης. «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», 2014 – 2020.
 4. “Εργαλείο ελέγχου λογισμικών διαχείρισης ενέργειας“. RIS3 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», 2019-2021
 5. “Ανάπτυξη ευφυούς και ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων“. RIS3 «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ», 2019-2021

Διακρίσεις

 1. Μεταδιδακτορική υποτροφία από το ΙΚΥ διάρκειας 18 μηνών (2005-2007).
 2. Elsevier Science: 8 Certificates of Excellent and Outstanding Reviewing 2013-2016