Ευθύμιος Τάγαρης

Ονοματεπώνυμο: Ευθύμιος Τάγαρης

Ειδικότητα/Θέση: Φυσικός (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΠΔΜ)

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Ευθύμιος Τάγαρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κατέχει πτυχίο από το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μηχανική Περιβάλλοντος από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002). Έχει διατελέσει συνεργαζόμενος ερευνητής και Λέκτορας βάσει Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002-2005), μεταπτυχιακός υπότροφος και ερευνητής στο School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology (2005-2009), συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (2009 – 2016), συνεργαζόμενος ερευνητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ (2016-2018) και έκτακτος διδάσκοντας στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2017-2018).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση  στερών αποβλήτων (βιοαέριο,  αναερόβια ζύμωση) και την ατμοσφαιρική ρύπανση (ατμοσφαιρικά σωματίδια, όζον,  χημεία της ατμόσφαιρας, επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία, επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα αέρα). Από το 2002 μέχρι σήμερα έχει εργαστεί ως κύριος ερευνητής σε 11 ερευνητικά προγράμματα (Ευρωπαϊκά, Εθνικά, ΗΠΑ) ενώ συμμετείχε σε άλλα 7. Έχει συμμετάσχει σε 23 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (μέσο I.F 3,68, h index 11, αριθμός ετεροαναφορών 540, με βάση τα WoS),  σε 90 δημοσιεύσεις σε συνέδρια με κριτές και πρακτικά συνεδρίων και 4 δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους. Το έργο του γίνεται αναφορά από την IPCC, και το American Enterprise Institute for Public Policy Research,  καθώς επίσης έχει συμπεριληφθεί σε ενημερωτικά δελτία τόσο στις ΗΠΑ (American Association for Aerosol Research (AAAR) και U.S. EPA) όσο και στην Ελλάδα (ΚΕΕΛΠΝΟ, και στη Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση).

Το 2006 επιλέχθηκε και συμμετείχε στο UCAR/NCAR Early Career Scientists Assembly (ECSA) Junior Faculty Forum on Future Scientific Directions (JFF) ενώ το 2009 του απονεμήθηκε το Outstanding Research Faculty/ Post-doc Award, School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA.

Δημοσιεύσεις 2013-2018 (έως πέντε)

  1. Tagaris E., I. Stergiou and R.E.P. Sotiropoulou, Impact of Shipping Emissions on Ozone levels over Europe: Assessing the Relative Importance of the Standard Nomenclature for Air Pollution (SNAP) Categories, Environmental Science and Pollution Research, 2017, 24:14903–14909, doi: 10.1007/s11356-017-9046-x
  2. Tagaris E., R.E.P. Sotiropoulou, N. Gounaris, S. Andronopoulos and D. Vlachogiannis, Effect of the Standard Nomenclature for Air Pollution (SNAP) Categories on Air Quality over Europe, Atmosphere 2015, 6, 1119-1128, doi:10.3390/atmos6081119
  3. Tagaris E., R.E.P. Sotiropoulou, N. Gounaris, S. Andronopoulos and D. Vlachogiannis, Impact of biogenic emissions on ozone and fine particles over Europe: Comparing effects of temperature increase and a potential anthropogenic NOX emissions abatement strategy, Atmospheric Environment, 2014, 98, 214-223
  4. Balachandran S., J.E. Pachon, S. Lee, M. Oakes, N. Rastogi, W. Shi, E. Tagaris, B. Yan, A. Davis, X. Zhang, R.J. Weber, J.A. Mulholland, M. Bergin, M. Zheng and A.G. Russell, Particulate and Gas Sampling of Prescribed Fires in South Georgia, USA, Atmospheric Environment, 2013, 81, 125-135
  5. Tagaris E., R.E.P. Sotiropoulou, N. Gounaris, S. Andronopoulos and D. Vlachogiannis, Air quality over Europe: modelling gaseous and particulate pollutants, Atmospheric Chemistry and Physics, 2013, 13, 9661-2013

Διακρίσεις

  1. Outstanding Research Faculty/ Post-doc Award, School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA (2009)
  2. UCAR/NCAR Early Career Scientists Assembly (ECSA) Junior Faculty Forum on Future Scientific Directions (JFF) (2006)