Προκήρυξη εκλογών για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στα παρακάτω Εργαστήρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών:

  1. «Εργαστηρίου Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (L.A.F.E.C.)»
  2. «Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (ΕΠΤ)»
  3. «Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ – ΕΥΑ)»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ L.A.F.E.C._ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤ_ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΧ-ΕΥΑ_ΑΔΑ