5ο διεθνές Συνέδριο του HAEE

Στο συνημμένο έγγραφο μπορείτε να ενημερωθείτε για το 5ο διεθνές Συνέδριο του HAEE που θα πραγματοποιηθεί το Μάϊο του 2020 στην Αθήνα.

Call for Papers – 5th Annual Symposium