Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Χημικών Διεργασιών» (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ16019). Υποβολή υποψηφιοτήτων από τις 18-05-2020 μέχρι τις 18-07-2020.

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ