Προκήρυξη μίας θέσης υποψήφιου διδάκτορα

Θέμα: Ανάπτυξη Καινοτόμων Καταλυτικών Συστημάτων για Παραγωγή Συνθετικού Φυσικού Αερίου

Περίληψη:
Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή έχει σαν στόχο την ανάπτυξη, τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων για παραγωγή συνθετικού φυσικού αερίου μέσω της αντίδρασης μεθανοποίησης διοξειδίου του άνθρακα.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Προκήρυξη

Αίτηση υποψήφιου Διδάκτορα