Προκήρυξη θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Προετοιμασία, επεξεργασία και διατροφική αξία παραδοσιακών τροφίμων με έμφαση στη διατροφή του Πόντου. Διερεύνηση της διατήρησης της ταυτότητας της ποντιακής διατροφής στη Δυτική Μακεδονία»

Ανακοινώνεται η Προκήρυξη μιας θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Προετοιμασία, επεξεργασία και διατροφική αξία παραδοσιακών τροφίμων με έμφαση στη διατροφή του Πόντου. Διερεύνηση της διατήρησης της ταυτότητας της ποντιακής διατροφής στη Δυτική Μακεδονία» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη, έντυπο αίτησης και ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ