Προκήρυξη θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Ανάπτυξη νέων προηγμένων νανοσυνθέτων πολυμερών με φυλλόμορφους πληρωτές στη συσκευασία τροφίμων και ποτών: Φυσικοχημικές ιδιότητες και εφαρμογές»

Ανακοινώνεται η Προκήρυξη μιας θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Ανάπτυξη νέων προηγμένων νανοσυνθέτων πολυμερών με φυλλόμορφους πληρωτές στη συσκευασία τροφίμων και ποτών: Φυσικοχημικές ιδιότητες και εφαρμογές» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη, έντυπο αίτησης και ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ