Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΔΠΜΣ “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον” ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Με απόφαση του Διευθυντή του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον», που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 1. Χημικών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή), 2. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Σχολή Οικονομικών Επιστημών) και 3. Οικονομικών Επιστημών (Σχολή Οικονομικών Επιστημών), παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας μέχρι 14/09/2020, για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους:

α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο enien@uowm.gr. Η αίτηση θα φέρει οπωσδήποτε υπογραφή και οι φωτοτυπίες θα είναι καθαρές και ευανάγνωστες.

β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Μπακόλα και Σιαλβέρα, τ.κ. 501.32 Κοζάνη

Τηλ. 24610-56654

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

  • Στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ.: 24610-68038 & 6970-379495 και email enien@uowm.gr
  • Στο Διευθυντή του ΔΠΜΣ (Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσανακτσίδη), τηλ. 6944-836841

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΠΜΣ_ΕΝΙΕΝ 2020-2021