Πρωτοβουλίες του “Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας”

Από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (https://www.letwm.gr/) ανακοινώνονται οι παρακάτω εκδηλώσεις: 1) Η οργάνωση του 1ου Διεθνούς συνεδρίου : Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον -1st International Conference:...

Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο Ηλ. Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης φιλοξενεί ημερίδα ενημέρωσης για τους φοιτητές/τριες σε σχέση...