Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 24/02/2020

Οι φοιτητές όλων των ετών του Τμήματος (και οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου), θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το θερινό εξάμηνο (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους) στη διεύθυνση https://students.uowm.gr

ΑΥΣΤΗΡΑ από 19-03-2020 έως 26-03-2020

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

 

Οι φοιτητές του 1ου έτους θα προβούν ΜΟΝΟΙ τους στη δήλωση των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου. Θα πρέπει να δηλώσουν τα έξι μαθήματα που φαίνονται στον πίνακα του Οδηγού Σπουδών στο 2ο εξάμηνο (βλ. παρακάτω στο link)

 

https://chemeng.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-2019-2020.pdf

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαιτείται η προσοχή σας στη διαδικασία ΥΠΟΒΟΛΗΣ της αίτησης. Αν δεν πατηθεί η ΑΠΟΣΤΟΛΗ η δήλωση δεν είναι έγκυρη.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος