Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021

Παρακαλούνται οι διδάσκοντες, το προσωπικό και οι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών να ενημερωθούν για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021, στο συνημμένο έγγραφο.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-2021