Νέοι φοιτητές 2020-2021: δικαιολογητικά και εγγραφή

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές (εισακτέοι 2020-2021) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών να ανατρέχουν καθημερινά στις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματος, στο χώρο αυτό.

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών παραλαμβάνονται κανονικά. Για οποιαδήποτε πρόβλημα ή έλλειψη η Γραμματεία θα επικοινωνήσει άμεσα με το/η φοιτητή/φοιτήτρια. Δεν χρειάζεται τηλεφωνική επικοινωνία από τους φοιτητές για το λόγο αυτό.

Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, με την αποστολή των σχετικών βεβαιώσεων εγγραφής.

Η δήλωση των μαθημάτων μόνο για το Α’ εξάμηνο (χειμερινό) θα γίνει από τη Γραμματεία.

Με προσωπικό μήνυμα θα αποσταλούν στους φοιτητές οδηγίες για την ακαδημαϊκή ταυτότητα και τα άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Οι μετεγγραφές θα πραγματοποιηθούν και πάλι μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ενημερώνονται από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα αναρτηθεί και το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.