Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών – αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Εγγραφες Υποτροφων 2020 (7-10-20)

Ανακοίνωση για το μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Εργαστήριο) (1ου εξαμήνου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι εγγραφές σε τμήματα για το εργαστήριο ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Θα πραγματοποιηθούν ως εξής : Έκδοση κωδικών από το https://uregister.uowm.gr/  με ενεργοποίηση  λογαριασμού. Είσοδος στο https://eclass.uowm.gr/ ...

Οδηγίες Για Πρωτοετείς Φοιτητές και ενεργοποίηση κωδικών

Αγαπητοί φοιτητές, δεδομένου οτι μεγάλο μέρος των μαθημάτων θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως είναι πολύ σημαντικό να ενεργοποιήσετε το συντομότερο τον ιδρυματικό σας λογαριασμό που θα...

Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησεκυμάτων ανακοινώνεται ότι οι εισακτέοι με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν τη δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής της...

Νέοι φοιτητές 2020-2021: δικαιολογητικά και εγγραφή

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές (εισακτέοι 2020-2021) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών να ανατρέχουν καθημερινά στις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματος, στο χώρο αυτό. Οι φάκελοι των...

Διδασκαλία μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η διδασκαλία των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος Χημικών Μηχανικών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και την...

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Οι πρωτοετείς φοιτητές /τριες εντάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες, που είναι οι ακόλουθες: Πανελλήνιες εξετάσεις (90%, 10%, Εσπερινά Λύκεια, Μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας) Αλλοδαποί- Αλλογενείς (α) εντός...

Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση ΑΜΚΑ

Αναρτούμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθμ. Φ.251/128839/Α5/25-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά τις εγγραφές των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την χρήση...

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Οι πρωτοετείς φοιτητές /τριες εντάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες, που είναι οι ακόλουθες: Πανελλήνιες εξετάσεις (90%, 10%, Εσπερινά Λύκεια, Μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας) Αλλοδαποί- Αλλογενείς (α) εντός...