Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον” – Προκήρυξη 2020-2021

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

  1. Χημικών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή)
  2. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Σχολή Οικονομικών Επιστημών)
  3. Οικονομικών Επιστημών (Σχολή Οικονομικών Επιστημών)

οργανώνουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

(MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT– M.Sc. EN.I.EN.)

 

ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Νοn – Renewable Energy Technologies)

Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Renewable Energy Technologies)

ΦΕΚ τ.Β’. 4678/19-12-2019

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει ως κεντρικό στόχο την ολοκληρωμένη επιστημονική τεχνικο-οικονομική ανάλυση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας με τη χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.

 

Το ΔΠΜΣ έχει εξασφαλίσει:

Διεθνείς συνεργασίες με τους φορείς:

  1. Πανεπιστήμιο Κύπρου
  2. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  3. Technion-Israel Institute of Technology

 

Συμμετοχή των εργαστηρίων των Σχολών:

Α) Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων,
Εργαστήριο Προηγμένων και Νανοσύνθετων Υλικών,
Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης.
Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας- VR LAB.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
«Κέντρου Δοκιμών Υλικών και Κατασκευών» με τη επωνυμία “CTMC” (Centre for Testing of Materials & Constructions)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Eργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Έξυπνων Δικτύων – RES-Smart Grids Lab

Β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας — MATER LAB

Γ) Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κέντρο Αριστείας CERIDES στις επιστήμες ρίσκου και αποφάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν παρακάτω την Προκήρυξη του ΔΠΜΣ, καθώς και φόρμα αίτησης συμμετοχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020-2021 & ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ