Προκήρυξη φοιτητικού διαγωνισμού για τη σχεδίαση λογότυπου – Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φιλοζωίας

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φιλοζωίας του Π.Δ.Μ.για τη σχεδίαση λογότυπου.

Προκήρυξη φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού Λογότυπου