Διαδικτυακός τόπος του προγράμματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ των EEA-Grants

Ανακοινώνεται η δημιουργία δικτυακού τόπου του Προγράμματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ των EEA-Grants

https://eeagrants-watermanagement.gr/