Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συντονίζει το συνεργατικό ερευνητικό έργο Nanohybrid

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συντονίζει το συνεργατικό ερευνητικό έργο Nanohybrid.

Το έργο αποσκοπεί στη μετατροπή των δασικών και γεωργικών αποβλήτων σε υλικά και πρόσθετα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως νανοκυτταρίνη και ενεργούς άνθρακες. Η νανοκυτταρίνη είναι ένα βασικό προϊόν υψηλής αξίας στην αναδυόμενη αγορά βιοδιασπώμενων, πράσινων πολυμερών λόγω των ιδιαίτερων φυσικών και χημικών ιδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων της εξαιρετικής μηχανικής αντοχής, της υψηλής επιφανειακής αντιδραστικότητας, της χαμηλής πυκνότητας και των ιδιοτήτων αυτοσυναρμολόγησης.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών προϊόντων νανοκυτταρίνης είναι:

  • Στην ηλεκτρονική ως μπαταρίες ιόντων λιθίου, υπερπυκνωτές, ηλιακές κυψέλες
  • Ειδικά φίλτρα για διήθηση νερού, καθαρισμό αίματος
  • Υψηλά πορώδεις υπερ-ελαφροί αφροί αερογέλης για προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης
  • Ελαφριά προϊόντα υψηλής εφελκυστικής αντοχής για εφαρμογές μείωσης του βάρους
  • Πρόσθετα σε κόλλες, χρώματα, γαλακτωματοποιητές, πλαστικά και βιοδιασπώμενες μήτρες με ειδικές χρήσεις στον τομέα της συσκευασίας

Διαδικτυακός τόπος: http://nanohybrid.cperi.certh.gr/