Αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Οι αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών υποβάλλονται στη Γραμματεία από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο chemeng@uowm.gr.

Τα δικαιολογητικά  είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023-2024