Δια ζώσης πειραματικές ασκήσεις μαθήματος “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ”

Την εβδομάδα από Τρίτη 12/10/2021 έως και Παρασκευή 15/10/2021, θα πραγματοποιηθούν καθημερινά οι δια ζώσης πειραματικές ασκήσεις του μαθήματος ΜΠ209 Αναλυτική Χημεία, στο Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανόργανης Χημείας (Κοίλα Κοζάνης).

Λεπτομέρειες για τον τρόπο πραγματοποίησης (ώρες, ημέρες και ομάδες) έχουν αναρτηθεί σε αναλυτική ανακοίνωση στο e-class του μαθήματος.