Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: Εφαρμοσμένη έρευνα και Καινοτομία στα Πανεπιστήμια: από το Lab στην αγορά και οι ευκαιρίες στον χώρο της Ενέργειας

Πρόσκληση