Διδασκαλία μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η διδασκαλία των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος Χημικών Μηχανικών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/2020 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 3707/4-9-2020), που αφορά στη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους, θα γίνει ως εξής:

 • Η διδασκαλία της θεωρίας όλων των μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως
 • Η διδασκαλία των φροντιστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως
 • Δια ζώσης θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων των παρακάτω μαθημάτων:
 • ΜΠ103 Γενική και Ανόργανη Χημεία (1ο εξάμηνο)
 • ΜΠ104 Τεχνικό Σχέδιο (1ο εξάμηνο)
 • ΜΠ203 Ενόργανη Χημική Ανάλυση (3ο εξάμηνο)
 • ΜΠ509 Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ (5ο εξάμηνο)
 • ΜΠΕ07 Φυσικές Διεργασίες Ι (5ο εξάμηνο)

καθώς και τα μαθήματα επιλογής χειμερινού εξαμήνου:

 • ΕΠΧ01 Μηχανική Υγρών Αποβλήτων ΙΙ
 • ΕΠΧ02 Περιβαλλοντική Φυσική
 • ΕΠΧ03 Ποιοτικός Έλεγχος Ορυκτών Καυσίμων