Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας – επαναληπτική εξέταση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Για τους φοιτητές που οφείλουν το εργαστήριο της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ,
η επαναληπτική γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 10:00
στην αίθουσα Α2 του κτιρίου ΤΕΑΝ στα Κοίλα Κοζάνης.

Εξεταστέα ύλη αποτελούν όλες οι ασκήσεις και τα έγγραφα που βρίσκονται στην πλατφόρμα e-class του μαθήματος