Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στην υπ’ αριθμ. 94/12-04-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσής του αποφάσισε τη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για την κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως και Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Φοιτήσεως καθώς και Ισοτίμων Σχολών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κατά το χρονικό διάστημα 01.11.2022 – 15.11.2022 ηλεκτρονικά (με μήνυμα στο chemeng@uowm.gr).

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και θα πραγματοποιηθούν αρχές Δεκεμβρίου 2022. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην σελίδα αυτή.

Περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μποροπυν να αναζητήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατατακτήριες εξετάσεις