Πρόσκληση για την έναρξη του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας του ΠΔΜ

Στο επισυναπτόμενο θα βρείτε την πρόσκληση για την έναρξη του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας του ΠΔΜ, κατά το οποίο προβλέπεται η παροχή (δωρεάν) μαθημάτων επιχειρηματικότητας για φοιτητές, υπ. διδάκτορες, ερευνητές και προσωπικό του ΠΔΜ. Η έναρξη των μαθημάτων χρονοθετείται στις 22 Νοεμβρίου – ημέρα Τρίτη στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΛΚΕ στα Κοίλα Κοζάνης. Αναλυτικές πληροφορίες για τη θεματολογία περιέχονται στο συνημμένο.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, πρέπει να προ-συμπληρωθεί η παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα από πλευράς σας.

https://bit.ly/bplant2022