Μέριμνα – Δράσεις – Υπηρεσίες – Ενημέρωση φοιτητών /φοιτητριών

Οι φοιτητές / οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται:

  • για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
  • για τις υπηρεσίες και τις δράσεις των αρμόδιων Τμημάτων που ασχολούνται με τη φοιτητική μέριμνα,
  • για τις δραστηριότητες του ιδρύματος, τις φοιτητικές ομάδες και συλλόγους του ιδρύματος

από το μενού ΦΟΙΤΗΤΕΣ του δικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

Αρχική