Μετεγγραφές στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών άλλων Α.Ε.Ι.

Οι φοιτητές που επιθυμούν τη μετεγγραφή τους στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών των άλλων Α.Ε.Ι., μπορούν να ενημερωθούν για τις διαδικασίες από τις παρακάτω συνημμένες ανακοινώσεις:

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Για τη διαγραφή τους από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του δικού μας Πανεπιστημίου, οι φοιτητές θα αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος με ταχυδρομείο ή courier:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση Στη θέση του Πανεπιστημίου θα συμπληρωθεί το Ίδρυμα υποδοχής. Δεν χρειάζεται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής.
  2. Την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. Σε περίπτωση απώλειάς της, θα αποστείλουν δήλωση απώλειας από την αστυνομία.

Διεύθυνση αποστολής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, τ.κ. 50150

ΤΗΛ: 24610-56654