Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Αγαπητοί φοιτητές ανακοινώνουμε το πρόγραμμα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020. Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019. Παρακαλούμε να ελέγχετε τις νεότερες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος διότι είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές:

Αναφορικά με τις αίθουσες διδασκαλίας:

Οι αίθουσες Α1,Α2,Α3,Α4 βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης (κτίριο ΤΕΑΝ).

Η αίθουσα 1306 βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης

Οι αίθουσες 1-4,7 (ΜΜ) βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη.

Οι αίθουσες Αργ.1 και Αργ.2 βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Αργυροκάστρου.