Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών Χημικών Μηχανικών προγραμματίζονται για το διάστημα από 20 μέχρι 24 Φεβρουαρίου 2023.

Οι σχετικές αιτήσεις για παρουσίαση θα αποσταλούν από τους φοιτητές μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2023, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία (chemeng@uowm.gr).

Υπενθυμίζονται οι οδηγίες για την εκπόνηση και παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών, που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

Διπλωματική Εργασία