Παρουσίαση – εξέταση διπλωματικών εργασιών

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα παρουσιάσεων και εξετάσεων διπλωματικών εργασιών φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΦΕΒ2022