Προκηρύξεις εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή / Διευθύντριας στα Εργαστήρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών:
  1. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ)
  2. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Ε.Π.Τ.)
  3. Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (L.A.F.E.C.)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΧΜ

1114-17.03.2023
1115-17.03.2023
1116-17.03.2023