Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή προέδρου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Δημοσιεύεται η προκήρυξη για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_ΩΓ71469Β7Κ-ΓΜΙ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ