Τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος AUTOCAD

Η τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος AUTOCAD του μαθήματος του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ των Χημικών  Μηχανικών  θα πραγματοποιηθεί ΤΕΤΑΡΤΗ  21-09-2022 και ώρα 19.30 στην αίθουσα Η/Υ της  οδού  Μπακόλα.  Το γραμμικό εργαστηριακό μέρος του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ των Χημικών  Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την θεωρία γραπτώς.

Για το εργαστήριο του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ