ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας

Για τους φοιτητές που οφείλουν το εργαστήριο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, η επαναληπτική γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30/08/2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Α4 του κτιρίου ΤΕΑΝ στα Κοίλα Κοζάνης.

Εξεταστέα ύλη αποτελούν όλες οι ασκήσεις και τα έγγραφα που βρίσκονται στην πλατφόρμα e-class του μαθήματος.