Υποτροφίες που αφορούν σε σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές σπουδές) και τρίτου κύκλου (διδακτορικές)

Επισυνάπτονται για ενημέρωση όλων των φοιτητών τα υπ’. αριθμ. 73765/Ζ1/22-6-2021 και 74178/Ζ1/23-6-2021 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούν σε σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές σπουδές) και τρίτου κύκλου (διδακτορικές) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη και Αφών Ζωσιμά, αντίστοιχα.

Υποτροφίες_κληροδ Παν. Τριανταφυλλίδη

Υποτροφίες_κληροδ Αφών Ζωσιμά