Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Στο παρακάτω σύνδεσμο οι φοιτητές θα βρουν την ανακοίνωση και τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

https://share.uowm.gr/download/1832e884be29521fed7caf5fd285599501ee.html