Προκήρυξη χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 2022-2023

Προκήρυξη ανταποδοτικών υποτροφιών ΤΧΜ 2022-2023 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δρομολόγια αστικών λεωφορείων Κοζάνης στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΚΤΕΛ AΕΙ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗ 2022 ΚΤΕΛ AΕΙ ΚΟΙΛΩΝ 2022 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΛΩΝ ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 2022 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΛΩΝ 2022

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας

Για τους φοιτητές που οφείλουν το εργαστήριο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, η επαναληπτική γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30/08/2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα...

Τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος AUTOCAD

Η τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος AUTOCAD του μαθήματος του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ των Χημικών  Μηχανικών  θα πραγματοποιηθεί ΤΕΤΑΡΤΗ  21-09-2022 και ώρα 19.30 στην αίθουσα Η/Υ...