4η Προκήρυξη κινητικότητας Φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Erasmus + Info Day (Ημερίδα ενημέρωσης)

Το Δίκτυο μας σε συνεργασία με το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα διοργανώσουν την Δευτέρα 21/3 ημερίδα ενημέρωσης για τις διαφορετικές ευκαιρίες κινητικότητας...

Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερώνονται τακτικά για το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022, επειδή προκύπτουν αλλαγές. Το πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στο μενού Σπουδές...

Έναρξη δηλώσεων-διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται για ενημέρωση των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 27908/Ζ1/14-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στην έναρξη δηλώσεων – διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού...

Επικοινωνία με τη Γραμματεία και τους διδάσκοντες. Δήλωση μαθημάτων.

Παρακαλούνται οι φοιτητές: να ελέγχουν καθημερινά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, να ελέγχουν καθημερινά τα μηνύματά τους στο ιδρυματικό τους email, να...

Κληροδότημα “Παναγιώτας Κοντίδου” οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών για τα έτη 2019 και 2020

Ανακοινώνεται το υπ’ αριθμ. 9/15-02-2022 έγγραφο του Σωματείου Άγιος Βασίλειος – Βασιλειάδα που αφορά  στο Κληροδότημα “Παναγιώτας Κοντίδου” και στην προκήρυξη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών...