Προκήρυξη που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Erasmus+)

Επισυνάπτεται η προκήρυξη που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Erasmus+).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

Περισσότερες λεπτομέρειες και άλλες ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus ΠΔΜ.