Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019-2020»

Ανακοίνωση του ΙΚΥ που αφορά στην παράταση της προθεσμίας οριστικής υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε...

Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική ρύπανση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων και διάδοση πληροφορίας με σύγχρονες τεχνολογίες»

Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Υδρογόνωση διοξειδίου του άνθρακα σε ανώτερες αλκοόλες»

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Υδρογόνωση διοξειδίου του άνθρακα σε ανώτερες αλκοόλες»....

Προ- ανακοίνωση προκήρυξης προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδας

Ανακοινώνεται για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδακτόρων το υπ’ αριθμ. 983/01-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αφορά σε...

Υποτροφίες Ρουμανίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοινώνονται για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 11120/Ζ1/02-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην χορήγηση υποτροφιών από το Υπουργείο Εξωτερικών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ανακοινωθεί η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με το ΠΔ 407/80 στα Τμήματα του Ιδρύματος,...

Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση πράσινων μεθοδολογιών ανάκτησης πολυφαινολικών αντιοξειδωτικών από υποπροϊόντα (πίτουρα) επεξεργασίας σίτου (Development and appraisal of green methodologies for the recovery of polyphenolic antioxidants from wheat processing by-products (bran)»

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. 730/01-02-2022 προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση πράσινων μεθοδολογιών ανάκτησης πολυφαινολικών αντιοξειδωτικών...

Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Εναρμονισμένο βέλτιστο μοντέλο συλλογής, σήμανσης, και διαχωρισμού οργανικών αποβλήτων, μελέτη περίπτωσης τα υπολείμματα τροφίμων και η συμβολή του στην κυκλική οικονομία»

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. 729/01-02-2022 προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Εναρμονισμένο βέλτιστο μοντέλο συλλογής, σήμανσης, και διαχωρισμού οργανικών...